Croatia Open Land
web croatia-open-land.com
facebook facebook.com/CroatiaOpenLand
kontakt Krešo Rogoz
email kreso@croatiaopenland.com
tel +385 99 548 4002
Turistička zajednica općine Rakovica
adresa Rakovica 6, 47 245 Rakovica
tel +385 (0)47 784 450
fax +385 (0)47 784 039
email info@rakovica.hr
radno vrijeme ponedjeljak - petak 7.00 - 15.00
načelnik Franjo Franjković
Turistički informacijski centar
adresa Grabovac bb, 47 245 Rakovica
tel +385 (0)47 784 303
fax +385 (0)47 784 039
email tz-rakovica@ka.t-com.hr
radno vrijeme 8.00 - 20.00 (od 15.06. do 15.09.)
Poštanski ured, Rakovica
tel +385 (0)47 628 029
radno vrijeme Ponedjeljak, Srijeda, Četvrtak, Petak 8.30 - 14.00
Utorak - 8.00 - 17.00
Pauza - 10.30 - 11.00
Opća medicina, Rakovica
doktor Bari Šita
tel +385 (0)47 784 067
radno vrijeme neparnim danom 7.00 - 14.30
parnim danom 13.00 - 19.30
ambulanta +385 (0)47 777 113
Stomatološka ordinacija, Rakovica
stomatolozi dr.Nenad Grgurić,
dr.Ivan Srzentić
radno vrijeme parnim danima 7.00 - 14.30
neparnim danima 13.00 - 20.30

Ostalo

Benzinska postaja INA
tel: +385 (0)47 784 019
Radno vrijeme: 6.00 - 22.00

Banke
Privredna banka Zagreb
Hotel Bullevue, Plitvička Jezera
Karlovačka banka, Slunj
Privredna banka, Slunj

Policijska postaja Slunj
tel: +385 (0)47 777 100


Bankomati
Hotel Grabovac, Grabovac
Market, Rakovica

Vatrogasna postaja Rakovica
tel: +385 (0)98 373 511
tel: +385 (0)91 566 0664

Mjenjačnica
Hotel Grabovac, Grabovac
Auto kamp Turist, Grabovac